Neanderthaler Krijn

Neanderthalers aan de rand van het huidige Nederland

Wist je dat de Neanderthaler veel meer ontwikkeld was dan je misschien zou denken? En dat de Europese mens het Neanderthaler gen nog steeds draagt en doorgeeft? Die geschiedenis, zelfs al is het lang geleden, leeft dus nog steeds, in ons.

Neanderthaler tijdperk in Europa

Lang voordat wij, moderne mensen, ons in onze regio vestigden, werd Europa bewoond door Neanderthalers. Ze bestonden van ongeveer 400.000 tot 40.000 jaar geleden. Tijdens deze periode werd Europa gedomineerd door ijstijden, al was het niet altijd koud. 120.000 jaar geleden was het in Nederland zelfs subtropisch en zwommen er nijlpaarden in onze rivieren! Tijdens deze warmere perioden trokken de Neanderthalers noordwaarts en lieten sporen van hun aanwezigheid achter in de drie noordelijke provincies, maar ook op de huidige Noordzeebodem, Doggerland, dat vroeger droog was. Vooral tussen 50.000 en 70.000 jaar geleden was hier een uitgestrekte mammoetsteppe of steppetoendra met grote kuddes rendieren, mammoeten, wilde paarden en rendieren, waar Neanderthalers achteraan trokken.

Neanderthalers en de Europese mens

In 2010 werd ontdekt dat Neanderthalers en ‘wij’ met elkaar konden kruisen, met als resultaat dat Europese mensen ongeveer 2 procent
Neanderthaler-genen hebben. Dus als je een grote neus, een platte schedel of vooruitstekende wenkbrauwen hebt, weet je nu misschien hoe
dat komt.

Meer dan een aap

Het bestaan van Neanderthalers is pas sinds het einde van de negentiende eeuw bekend. Onze eerste perceptie van deze uitgestorven mensensoort was nogal negatief. Lange tijd dachten we dat de Neanderthaler een soort aap was. Recente ontwikkelingen suggereren dat ze qua intelligentie misschien wel gelijkwaardig aan ons waren.

Ontdek meer over de Neanderthaler

Om meer te weten te komen over Neanderthalers kun je een bezoek brengen aan het IJstijdenmuseum de Kruidhof in Buitenpost, een botanische tuin die bekend staat als de ‘Hortus van Fryslân’ en die 23 kilometer van Peazens-Moddergat ligt.

De foto toont een reconstructie van ‘Krijn’, een Neanderthaler wiens wenkbrauwfragment werd ontdekt in de Noordzeebodem. Krijn was te zien tijdens de expositie ‘Doggerland. Verdwenen wereld in de Noordzee’ (2021) in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

In de video bezoekt onze gids voor wadlopen, Harm Jan Wilbrink, het Neanderthal Museum in Neandertal, Duitsland: