1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Wierum

Wierum is, net als Paesens Moddergat, een van de weinige traditionele vissersdorpen die nog aan zee liggen. Kenmerken is de kerk met een turfstenen toren uit de twaalfde eeuw. Deze is in de verre omgeving, zowel vanaf land als zee, te zien. In Wierum wonen ongeveer 370 mensen.

2

Nes

Het dorp Nes is na de eerste bedijkingen van 1180 ontstaan op een soort schiereiland: ‘Nes’ betekent ‘landtong’. Het geheel Romaanse bakstenen kerkje was vroeger een belangrijk landmerk voor mensen op zee, maar sinds de dijkverhoging in de jaren ’70 is alleen de punt van de zadeldaktoren nog te zien. Het authentiek gebleven dorp telt ongeveer 400 inwoners.

3

Paesens-Moddergat

Paesens en Moddergat zijn vanouds vissersdorpen met een rijke geschiedenis. Hoewel de visserij ook nu nog een belangrijke rol speelt, is het vooral de vissersramp van 1883 die de dorpen bekend heeft gemaakt. Veel van het verleden is te zien in het openluchtmuseum ’t Fiskerhûske waar enkele bewaard gebleven vissershuisjes voor het publiek zijn open gesteld.

4

Paezemerlannen

In april 1973 brak de dijk door die om de Paezemerlannen ligt en werd besloten deze niet meer dicht te maken en de zee vrij spel te geven. Het heeft een gevarieerd kwelderlandschap opgeleverd met een rijke flora en fauna. Kenmerkende wadplanten zijn de zeeaster, zoutmelde, zeealsem en het Engelse lepelblad. Vogels als kluten, zilverplevieren, zwarte ruiters en groenpootruiters komen voor.

5

Bantpolder

De Bantpolder maakt deel uit van het Nationaal Park Lauwersmeer en is een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Hoewel je het gebied niet in kunt is het wel mogelijk erheen te lopen. Hier zijn dagelijks veel vogelaars te zien. Als broedvogels heeft dit gebied: visdiefje, kemphaan, noordse stern en veel weidevogels. In de trektijd komen hier veel vogels rusten en foerageren.

6

Lauwersmeer

Het Lauwersmeer is op 23 mei 1969 ontstaan door het afsluiten van de Lauwerszee. Het Lauwersmeergebied behoort tot één van de rijkste gebieden voor vogels in Nederland. Typische bewoners voor het gebied zijn watervogels zoals smienten en pijlstaarten, maar ook de zeearend wordt regelmatig gezien. In 2003 werd officieel de status van Nationaal Park toegekend.

7

Paesenrede

De Paesenrede is een grote vaargeul aan de zuidwestkant van de Engelsmanplaat die is afgesplitst van de Zoutkamperlaag. Vele kleine geulen komen hier bijeen en vormen een indrukwekkend stroomgebied. Vroeger lag de vissersvloot van Paesens-Moddergat hier in de zomer voor anker. Omdat er geen haven was moest de gevangen vis met kleine boten aan land gebracht worden.

8

Lauwersoog

Lauwersoog ontstond bij de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Tegenwoordig is het een levendige visserijhaven waar je op verschillende plaatsen verse vis kunt kopen en waar je lekker kunt eten onder het genot van een weids uitzicht. Lauwersoog is de vertrekplaats voor de veerboot naar Schiermonnikoog.

9

Zoutkamperlaag

De Zoutkamperlaag, vernoemd naar het dorp dat nu in het Lauwersmeergebied ligt, voorziet een groot deel van de Waddenzee ten zuiden van Schiermonnikoog van water. De geul staat in open verbinding met de Noordzee en vormt de vaarweg voor de veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. De Zoutkamperlaag is een natuurlijke barrière tussen Paesens-Moddergat en Schiermonnikoog.

10

Ameland

De boot naar Ameland vertrekt vanuit Holwerd, 14 km van Paesens-Moddergat.

11

Engelsmanplaat

De zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog was rond 1500 nog vrij groot en bestond gedeeltelijk uit met helmgras begroeide duinen. In de negentiende en twintigste eeuw is de oppervlakte veel kleiner geworden. De afsluiting van de Lauwerszee in 1969 heeft hier een belangrijke rol in gespeeld en mogelijk zal de Engelsmanplaat binnen honderd jaar helemaal in zee verdwijnen.

12

Schiermonnikoog

De boot naar Schiermonnikoog vertrekt vanuit Lauwersoog, 14 km van Paesens-Moddergat (fietsend of te voet: 11 km)

Lees meer over het gebied door met de muis de hotspots op deze kaart aan te klikken.