De Waddenzee – Werelderfgoed

De Waddenzee is één van de bijzonderste natuurgebieden van de wereld. UNESCO heeft dit onderstreept door het in juni 2009 op te nemen in de lijst van werelderfgoed. Daarmee staat de Waddenzee op gelijke voet met de Grand Canyon in de Verenigde Staten en het Great Barrier Reef in Australië.

Het Werelderfgoed Waddenzee beslaat het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee. Dat is een gebied van bijna 10.000 km2 langs een kuststrook van zo’n 400 kilometer.

Door de getijdenwerking is de Waddenzee voortdurend in beweging. Tweemaal per dag valt de zee vrijwel geheel droog en tweemaal per dag is het hoogwater. Dan kunnen boten varen waar je een paar uur eerder nog kon wadlopen.

Gevarieerd
De Waddenzee huisvest in verschillende soorten leefomgevingen ruim 10.000 soorten land- en waterdieren. Van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren. Zie voor meer informatie: vogels en maritiem leven in de Waddenzee.

Dynamisch
De Waddenzee laat op unieke wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich, op de grens van land en water, voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dankzij het krachtenspel van wind, zand en getijden vind je een variëteit aan planten en dieren, als gevolg van van vrijwel ongestoorde,
natuurlijke processen.

Jong en oorspronkelijk
De Waddenzee is een heel jong gebied, ontstaan in de afgelopen 10.000 jaar, wat geologisch een heel korte periode is. Toch vertelt het gebied veel over de vorming van geheel nieuwe landschappen. Ook nu nog kun je dagelijks zien hoe deze omgeving ooit is ontstaan.