Paesens-Moddergat en omgeving

Paesens en Moddergat liggen in het noordoosten van Friesland aan de Waddenzee en zijn vanouds vissersdorpen met een rijke geschiedenis. Kort na de aanleg van de eerste zeedijk, in de 11de eeuw, ontstond het dijkdorp Paesens. In de 13de eeuw verrees de romaanse kerk, die grootdeel bewaard is gebleven. Vanaf de 16de eeuw kwam het dorp verder van de zee te liggen en ontstonden westelijk het dorp Moddergat en de buurt Moddergat De Oere, waar nu openluchtmseum ’t Fiskershúske is.

In Paesens-Moddergat is veel bewaard gebleven dat herinnert aan hoe het leven hier vroeger was. Tegenwoordig is er nog steeds een levende visserscultuur, hoewel de boten nu vertrekken uit de haven van Lauwersoog.

Kleine vissersdorpen aan de Waddenzee zijn in Nederland alleen nog te vinden in Noordoost Friesland. Wat Paesens-Moddergat extra bijzonder maakt is dat je via een pier een heel eind het wad kunt oplopen. Je hebt hier een fraai uitzicht op Schiermonnikoog, Engelsmanplaat en bij helder weer Ameland. Paesens-Moddergat is een geliefde plaats om te wadlopen.

In 2004 werd Moddergat, in het NCRV-televisieprogramma ‘De mooiste plek van Nederland’, uitgeroepen tot één na mooiste plaats.

Visserij
Paesens en Moddergat zijn het bekendst om de geschiedenis van de visserij, met name vanwege de vissersramp in 1883. Tijdens een zware voorjaarsstorm vergingen 17 schepen en kwamen 83 dorpelingen om in de Noordzee. Ter herdenking werd in 1958 op de zeedijk een monument opgericht. Enkele oude visserswoningen functioneren als een openluchtmuseum. Bij dit museum ‘t Fiskershúske is veel informatie over het visserijverleden te vinden.

Middeleeuwse cultuur
Noord-Nederland is een van de oudst bewoonde gebieden van Nederland. In de Middeleeuwen lag de grootste concentratie dorpen in de noordelijke gebieden.
Nog altijd is een kwart van alle middeleeuwse kerken in de provincies Groningen en Friesland te vinden.

Waar het hele noorden een hoge dichtheid aan oude kerken heeft, geldt dit het meest voor Noordoost-Friesland. In geen enkele andere gemeente staan zoveel oude kerken als in Dongeradeel, meer dan in Utrecht of Maastricht. In de omgeving van Paesens-Moddergat zijn maar liefst zeven middeleeuwse kerken te zien, die lopend goed bereikbaar zijn. Met de fiets of met de auto heeft u de keuze uit enkele tientallen bijzondere kerken, zoals die van Wetsens, Jannum of Hantum. De Romaanse en Romanogotische kerken zijn ondergebracht in het boekje “Kerken van Noordoost Friesland”, dat in de omgeving overal verkrijgbaar is.

Ook oude boerderijen en historische landschapselementen, zoals terpen en dijken, zijn overal zichtbaar. In de omgeving zijn verschillende bewegwijzerde wandel- en fietspaden te vinden, langs o.a. de rustieke buurdorpen Wierum, Nes, Oosternijkerk, Morra-Lioessens en Anjum. Ook het slingerende riviertje de Paesens is in verschillende fiets- en wandelpaden opgenomen.

Natuur
Bijzonder van het waddengebied bij Paesens-Moddergat is ook dat er een groot buitendijks natuurgebied, de Peazemerlannen, aan grenst. Behalve dat er interessante kwelderplanten groeien is deze omgeving ook voor vogels aantrekkelijk. Achter de kwelders liggen de bij vogelaars zo bekende Bantpolder en het Lauwersmeer, die beiden wandelend vanuit de dorpen bereikbaar zijn.